HOMEKOULUJEN ONGELMAT RATKAISTAVA

Kolumniarkisto,Kolumnit

Tuhannet koululaiset ovat jo aloittaneet koulunsa tai aloittavat sen tällä viikolla. Monen uuden koululaisen perheessä koulun aloittamiseen liittyy jännittämisen lisäksi huolia, kuten koululaisen yksin viettämät hetket aamuisin tai iltapäivisin, kun vanhemmat ovat töissä. 

 

SDP on ehdottanut koulupäivän rakenteen uudistamista siirtymällä niin sanottuun joustavaan koulupäivään. Siinä koulupäivän yhteyteen tuodaan maksutonta harrastustoimintaa, jonka toteuttamiseen voivat osallistua koulun henkilökunnan lisäksi esimerkiksi alueen liikunta- ja nuorisojärjestöt. Tällä mallilla voitaisiin turvata myös harrastelupaus, jossa jokaiselle nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.

 

Viime keväänä eduskunnassa käytiin paljon keskustelua koulukiusaamisen kitkemiseksi.  Vaikeinta ja kalleinta on korjata jälkikäteen vaurioita, joita kiusaaminen on aiheuttanut. Kouluista tulee tehdä esimerkillisen kiusaamisvapaita yhteisöjä. Koulurauhasta ja turvallisesta oppimisesta vastaa koko kouluyhteisö, mutta luonnollisesti henkilökunnalla on oltava tähän työhön tarpeelliset työkalut koulutuksen ja toimintaohjeiden kautta.

 

Monella koululaisen vanhemmilla suuri huoli liittyy myös homekouluihin ja muihin koulurakennusten sisätilaongelmiin. Meillä on korjausvelkaa ja sen myötä myös terveysvelkaa; niin moni kärsii huonon sisäilman ja homeen aiheuttamista terveysongelmista. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan kosteusvaurioita esiintyy noin joka neljännessä koulussa ja valitettavasti meillä Rovaniemelläkään ongelmalta ei ole vältytty.

 

Syitä tähän on monia: kuntien rakennukset ovat vanhoja ja monet ovat tulleet elinkaarensa päähän, rakentamisen projektiosaaminen on huonoa tai energian säästöohjelmat, joissa ilmanvaihto on kytketty yöksi tai kesäksi pois.

 

Järkevillä korjausinvestoinneilla voidaan korjata homekoulut ja samalla luoda uutta työtä. Uudisrakentaminen monessa tilanteessa voi olla järkevämpää kuin korjata ikivanhoja kiinteistöjä, joista ei kuitenkaan saada sopivia. Näin saataisiin terveitä tiloja, tehostettua tilan käyttöä, kustannustehokkaita neliöitä ja moderneja oppimisympäristöjä.

 

100-vuotiaalla Suomella pitää olla varaa tarjota terveellinen ja turvallinen koulu kaikille lapsilleen. Julkisten tilojen kunnostaminen edellyttääkin toimenpiteitä sekä valtiolta että kunnilta. Ongelman ennaltaehkäisy on aina edullisempaa kuin korjaaminen jälkikäteen. Yhteistyöllä ja ennakoivalla kiinteistönpidolla julkiset rakennukset voidaan saada jälleen tervellisiksi ja turvallisiksi. 

 

Johanna Ojala-Niemelä

Kansanedustaja

Kolumni julkistu Uusi Rovaniemi-lehdessä 16.8.2017