SDP:n lakivaliokuntaryhmä vastustaa käräjäoikeuksien vähentämistä

Tiedotearkisto,Tiedotteet

 

Tiedote. Julkaistu: 19.10.2017, 15:38 SDP Tiedotus

SDP:n lakivaliokunnan kansanedustajat Johanna Ojala-Niemelä, Suna Kymäläinen ja Sanna Marin ovat tänään yhdessä muiden valiokunnan oppositiopuolueiden edustajien kanssa jättäneet vastalauseen valiokunnan mietintöön, jolla valiokunta asettui äänin 10-7 tukemaan hallituksen esitystä käräjäoikeusverkoston supistamisesta.

Hallitus on perustellut käräjäoikeusverkoston supistamista säästötavoitteilla. Oppositiopuolueet katsoivat, että toteutumiseltaan epävarmat noin 7,5 miljoonan euron säästöt eivät ole oikeassa suhteessa niihin riskeihin ja haittoihin, joita käräjäoikeuksien lakkauttamisella aiheutetaan.

Kansanedustaja, varatuomari Ojala-Niemelä on erityisesti huolissaan käräjäoikeuksien vähentämisen vaikutuksista oikeuspalveluiden tosiasialliseen saatavuuteen.

– Katsomme, että nyt ollaan menossa yli kipurajan sen suhteen, kuinka harvaksi käräjäoikeusverkko voi muodostua, Ojala-Niemelä toteaa.

– Käräjäoikeuksien vähentäminen johtaa siihen, että monilla kansalaisille matka lähimpään käräjäoikeuteen muodostuu kohtuuttoman pitkäksi. Tämä lisää alueellista eriarvoisuutta ja heikentää oikeudenhoitoon liittyvien palveluiden saatavuutta. Lainkäyttö käräjäoikeuksissa perustuu suurelta osin asianosaisten henkilökohtaiseen läsnäoloon. Oikeusturvan saatavuuden kannalta tuomioistuinten saavutettavuudella on suuri merkitys, kansanedustaja Suna Kymäläinen muistuttaa.

SDP:n edustajat korostavat, että käräjäoikeuksien vähentämisellä on aikaisemmista uudistuksista saatujen kokemusten perusteella merkittävä välillinen vaikutus myös muiden oikeuspalveluiden saatavuuteen.

– Asianajotoimistot ja lakiasiaintoimistot pyrkivät toimimaan yleensä tuomioistuinpaikkakunnilla. Käräjäoikeuksien lakkauttamisen myötä nämäkin palvelut sekä niihin liittyvät työpaikat yleensä vähitellen poistuvat paikkakunnalta, Ojala-Niemelä huomauttaa.

 

Lisätietoja:

Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä p. 050 512 2663