Lappi osaksi TEN-T verkkoa

Kolumniarkisto,Kolumnit

Lapin kansanedustajat vierailivat maanantaina Meri-Lapin alueella kuulemassa kunnan isien- ja äitien terveiset. Keskustelua käytiin niin liikennehankkeista, matkailusta kuin biohankkeista.

Matkailutuotot Pohjois-Suomessa ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Viime vuonna alueen yöpymisissä ulkomaalaisten osuus ylitti kotimaisen kysynnän ensimmäistä kertaa. Tämä kehitys mahdollistaa Lapin lentokenttiin investoimisen ja liikkeelle onkin lähdössä 55 miljoonan euron panostukset. Myös Kemi-Tornion lentoliikenteen osalta matkustajamäärien nettolisäys on ollut huimat 43 prosenttia. Meri-Lapin kokonaismatkailutulo on jo 70 miljoonaa euroa. Meri-Lapissa onkin meneillään monia matkailuun liittyviä kehittämishankkeita Lumilinnan ympärivuotistamisesta hotelli-investointeihin.

Lapin alueelta syntyvän viennin kokonaisarvo on noin 4 miljardia euroa, yli seitsemän prosenttia kokonaisviennistämme. Lapin alueen teollisuuden liikevaihto on yli 8 miljardia euroa. Tuottavuus on väestömäärään nähden yli kaksinkertainen muuhun maahan verrattuna, vaikka alueella asuu vain noin kolme prosenttia väestöstämme. Outokummun terästehdas sekä sellu-, paperi ja sahateollisuus on antanut leivän vuosikymmeniä lappilaisten pöytään.

Lapissa on hyvät näkymät sillä biotalouden, älyliikenteen, avaruusteknologian sekä paikallisesti tuotettavien uusiutuvan energian ratkaisut kiinnostavat laajemminkin kansallisesti ja kansainvälisesti. Äskettäin Metsä-Group konserniin kuuluva Metsä-Fibre ilmoitti tutkivansa suurinvestoinnin tekemistä Kemiin. Selvittelyn alla on joko kokonaan uuden tuotantolaititoksen rakentaminen tai vanhan laitoksen modernisointi. Kumpi tahansa vaihtoehdoista toteutuisi se takaisi työtä ja toimeentuloa myös jatkossa.

Myös Kaidin investointia on jo odotettu alueelle tovi. Hanke nytkähti äskettäin eteenpäin, kun Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi laitokselle ympäristö- ja vesitalousluvat. EU-lainsäädäntö saadaan valmiiksi tulevana kesänä ja sen jälkeen odotellaan lopullista päätöstä hankkeen käynnistymiseksi. Jos kaikki kolme Lapissa vireillä olevaa hanketta käynnistyy on puun riittävyyden turvaamiseksi varmistettava alempiasteisten tieverkoston kunto, jotta puu saadaan liikkeelle.

Liikenneinfra kysymykset puhutti laajalti. Suomessakin on vihdoin ja viimein herätty siihen, että Suomen on pystyttävä jatkossa hyödyntämään EU-rahoitusta tehokkaammin. Suomen saama EU-rahoitus on jäänyt pieneksi verrattuna Ruotsiin, jonka saamat EU-tuet ovat olleet ihan toisessa mittaluokassa. Lapin on päästävä osalliseksi TEN-T verkosta seuraavalla kierroksella vuonna 2023.

Lapin kansanedustajat ottivat yhteiseksi asiakseen sen, että liikennehankkeita pyritään saamaan eteenpäin elokuun budjettiriihessä. Työlistalla on niin Ajoksen väylän syventäminen, Laurila-Tornio ratayhteyden kuin Kolarin radan sähköistäminen ja VT 4:n pohjoispään rakentamisen nopeuttaminen.

Johanna Ojala-Niemelä (sd.)
Kansanedustaja

Julkaistu Lounais-Lappi lehdessä