Kulmuni hakoteillä

Kolumnit

Kollegani, kansanedustaja Katri Kulmuni, kirjoitti Uuden Rovaniemen kolumnissaan, etteivät Lapin metsäteollisuuden investoinnit kelpaisi SDP:lle ja Rinteelle. Tekstissä Kulmuni esittää virheellisen väitteen, joka ansaitsee korjauksen.

Rinne on sanonut, että metsien hakkuita voidaan jatkaa nykytasolla ja hakkuumääriä voidaan jopa lisätä, kun onnistumme vahvistamaan esimerkiksi maatalousmaiden hiilinieluja. Oikea politiikka turvaa sekä työpaikat ja hiilinielut.

Lapissa on hyvät näkymät metsäteollisuuden osalta ja SDP tukee hankkeita. Tänä vuonna Metsä-Group konserniin kuuluva Metsä-Fibre ilmoitti tutkivansa suurinvestoinnin tekemistä Kemiin. Selvittelyn alla on joko kokonaan uuden tuotantolaitoksen rakentaminen tai vanhan laitoksen modernisointi. Kumpi tahansa vaihtoehdoista toteutuisi se takaisi työtä ja toimeentuloa myös jatkossa. Jos näin suuri investointi lähtee liikkeelle, niin on selvää, että valtion on panostettava tehtaan tarvitsemaan infraan kuten Ajoksen väylän syventämiseen ja

Liikennehankkeiden osalta sen sijaan Kulmunin politiikka on jäänyt Keskustan varapuheenjohtajana varsin ponnettomaksi. Tällä vaalikaudella Kokkolan ja Oulun satamat saivat väylänsyväys rahansa, mutta Lappi jäi nuolemaan näppejään. Paitsi, että Oulun satama voitti, niin valtatie 4:n korjausrahat laitettiin kiinni Oulun päähän ja Lappiin on riittänyt vain roposia.

Myös Kaidin investointia on odotettu alueelle jo tovi. Hanke nytkähti äskettäin eteenpäin, kun Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi laitokselle ympäristö- ja vesitalousluvat. EU-lainsäädännön valmistuttua odotellaan lopullista päätöstä hankkeen käynnistymiseksi.

Kemijärvelle tulevan Boreal Biorefin valmistelut ovat jo pitkällä. Itse asiassa SDP:n puheenjohtaja Rinteen toimiessa valtiovarainministerinä järjestin Rinteen ja hankkeen edustajien välisen tapaamisen. Muistan Rinteen tokaisseen tapaamisen päätteeksi: ”Hyvä! Tällaisia hankkeita lisää!”

Tehtaan on arvioitu työllistävän rakennusaikana 2700 rakentajaa ja tehdas valmistuisi vuonna 2020.

Työvoimaa palkattaessa on pyrittävä pitämään korkeaa kotimaisuusastetta yllä. Tehtaan vaatimien liikennejärjestelyjen hintaluokka on samaa kuin Äänekoskelle rakennettujen noin parisataa miljoonaa euroa. On selvää, että rakennettavasta infrasta eivät hyödy vain autot, jotka ajavat tehtaan porteista sisään, vaan kaikki kemijärveläiset ja lappilaiset. Puuta tehtaalle ajetaan 200 kilometrin säteeltä, joten jo tämä edellyttää, että alempiasteinen tieverkosto pidetään kunnossa. Myös ympäristökysymykset on hoidettava huolella. Sen olemme velkaa myös tuleville sukupolville.

Johanna Ojala-Niemelä
Kansanedustaja (sd.)