SDP julkaisi vaihtoehtobudjetin vuodelle 2019: Tulevaisuuden toivoa ja turvaa

Tiedotteet

SDP:n vaihtoehtobudjetti 2019 – tulevaisuuden toivoa ja turvaa

SDP:n vaihtoehtobudjetti on 2020-luvun ensimmäinen budjetti. Se tarjoaa eteenpäin katsovan ja oikeudenmukaisen vaihtoehdon hallituksen politiikalle.

SDP:n vaihtoehto: 5 uudistusta ja 5 investointia

SDP esittää viittä suurta uudistusta ja viittä investointia, joilla vahvistetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän talouskasvun pohjaa, ihmisten osallisuutta ja yhteiskunnan eheyttä. Ne luovat pohjan työllisyysasteen kestävälle nousulle ja turvaavat julkisen talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

Viisi uudistusta:

  1. Laajennetaan oppivelvollisuutta ja tehdään toinen aste aidosti maksuttomaksi – estetään nuorten syrjäytyminen.
  2. Uudistetaan varhaiskasvatus.
  3. Tehdään perhevapaauudistus heti.
  4. Uudistetaan sosiaaliturva yleisturvan pohjalta.
  5. Tehdään työllisyyttä ja kestävää kehitystä tukeva verouudistus.

Viisi investointia:

  1. Panostetaan koulutukseen, tutkimukseen, sivistykseen ja kulttuuriin.
  2. Pysäytetään ilmastonmuutos, panostetaan aktiiviseen elinkeinopolitiikkaan. Panostetaan tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin.
  3. Poistetaan köyhyyttä ja vahvistetaan osallisuutta.
  4. Vahvistetaan työllisyyspolitiikkaa.
  5. Panostetaan työssäkäynnin infraan ja tehdään liikenteestä päästötöntä.

Kasvua ja työllisyyttä tukevat uudistukset toteutetaan oikeudenmukaisella tavalla niin, että ne vahvistavat ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa, vähentävät turvattomuutta ja epävarmuutta ja luovat uskoa tulevaan. Kyse on ennen kaikkea talouspolitiikan arvovalinnoista.

Ilmastonmuutoksen torjumisessa ei voida enää hukata aikaa. YK:n ilmastopaneelin IPCC:n viimeisimmän raportin mukaan ilmastonmuutoksen vakavimmat uhat voidaan vielä välttää, ja se edellyttää määrätietoista toimintaa. Päästöjä on vähennettävä ja biodiversiteettiä on puolustettava nykyistä kunnianhimoisemmin.

SDP:n verolinjan periaatteet ovat yksinkertaisia. Huolehditaan tiiviistä veropohjista, jotta on varaa kohtuullisiin verokantoihin. Hankitaan verotuottoa sieltä, missä se vähiten vahingoittaa taloudellista toimintaa, ja alennetaan veroja sieltä, missä hyödyt työllisyydelle ja kasvulle ovat suurimmat. Verojen maksu perustuu maksukykyyn. SDP:n vaihtoehdossa pieni- ja keskituloisille palkansaajille, eläkeläisille ja työnhakijoille jää aina enemmän käteen.

SDP:n vaihtoehto on vastuullinen ja oikeudenmukainen. Se ei leikkaa pienituloisilta. Se on mitoitettu oikein suhdannetilanteeseen: velkaantuminen on pienempää kuin hallituksen budjettiesityksessä. Se vahvistaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kasvun edellytyksiä.

Täältä löydät vaihtoehtobudjetin kokonaisuudessaan: https://drive.google.com/file/d/1Mq0ZSLSdI8PElrJ_bv0EYVvnC_t-s8sA/view