Tyhjästä paha nyhjästä

Kolumnit

Valtiovarainministeri Orpon ensi vuoden talousarviota voi kuvata yhdellä sanalla: näköalaton. Budjetista puuttuvat tulevaisuuden, kestävän kasvun ja uudistusten eväät. Tämän hallituksen talouspolitiikan perinnöksi jäävät leikkaukset pienituloisilta, koulutukselta, tieteeltä ja tutkimuksesta.

Sipilän hallituksen esitys jatkaa jo tutuksi tullutta linjaa. Budjetti on köyhille kireä ja rikkaille löysä. Köyhän on paha tyhjästä nyhjästä, mutta hyvätuloisille riittää mannaa jaettavaksi. Oikeudenmukaista olisi se, että vaikeina aikoina taakan kantoa jaetaan sen mukaan, mitkä ovat kunkin kantajan voimat ja resurssit. Sen, jolla on enemmän, tulee kantaa isompi vastuu. Tässä budjetissa hyvätuloisten verotusta alennetaan jälleen kerran ottamalla lisää velkaa.

Hallituksen budjetti vahvistaa eriarvoisuutta pitämällä edelleen voimassa etuuksiin tehdyt indeksileikkaukset. Hallituksella on aina hyvä aika – suhdanteista riippumatta – rikkaiden uusille veroeduille, mutta aina huono aika panostaa perusturvaan. Hallituksessa, jossa SDP on mukana, ei näin kovalle ja eriarvoistavalle, politiikalle ole sijaa.

SDP haluaa tehdä Suomesta maailman kilpailukykyisimmän maan, jossa infraan panostamalla luodaan edellytyksiä elinkeinoelämälle ja ihmisten liikkuvuudelle. Parlamentaarinen työryhmä, Kokoomus mukaan lukien, esitti yksimielisesti, että tie- ja rataverkon korjausvelan vähentämisen lisärahoitusta jatketaan. Hämmennys oli suuri huomatessani, että tähän tarkoitukseen osoitetaan pyöreä nolla euroa! Korjausvelan hoitamiseen tarvittava pysyvä rahoitustason korotus jää nyt seuraavan hallituksen kontolle.

Kehysriihessä hallitus päätti heikentää irtisanomissuojaa alle 20 hengen yrityksissä. Sanomattakin on selvää, että esitys lisää toteutuessaan eriarvoisuutta ja turvattomuutta, eikä sillä tutkitusti ole kaavailtuja työllistymisvaikutuksia. Yrityskoko ei voi olla kriteeri erilaisille työsuhteen ehdoille ja toivon, että hallituskin ottaa asiassa onkeensa ja jättää esityksen tuomatta eduskunnalle.

Uudet päätökset ovat jatkoa sarjaan aiempia työelämää heikentäneitä päätöksiä. Niitä sitten riittääkin: pakkolait, lomarahojen ja työttömyysturvan leikkaukset, aktiivimalli, koeajan pidentäminen, takaisinottovelvollisuuden löysentäminen ja työsuhdeturvan heikentäminen pitkäaikaistyöttömiltä. Sopimisen sijaan hallitus on lähtenyt vastakkainasettelun tielle. SDP:llä on tarjota vaihtoehtoa ja toivon, että siihen olisi hallituksella halua tarttua. Todellisen tuottavuusloikan onnistumiseksi tarvitaan työelämän kehittämistä, eikä palkansaajan turvan heikentämistä.

Johanna Ojala-Niemelä
kansanedustaja (sd.)