Kansalaisaloite vammaisten avun parantamisesta sai eduskunnasta vastakaikua

Tiedotteet

(Julkaistu 13.2.2019/STT)

Talousvaliokunnan demarit Lauri Ihalainen, Johanna Ojala-Niemelä Ville Skinnari ovat tyytyväisiä Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen saamaan vastaanottoon eduskunnassa. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi tärkeän, vammaisten huoliin vastaavan lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle. Talousvaliokunta laati tänään asiasta yksimielisen mietinnön eduskunnan hyväksyttäväksi. 

Vammaisten henkilöiden välittömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamista koskeva kansalaisaloite keräsi 72 059 kannattajaa ja on näin ollen merkittävä tahdonilmaus tärkeästä ihmisten yhdenvertaisuuteen vaikuttavasta asiasta.

Aloitteen taustalla on ajatus siitä, että kilpailuttaminen ei ole toimiva ja inhimillisesti kestävä tapa järjestää vammaispalveluja. Vammaiset oikeutetusti kokevat, että he eivät tule kuulluiksi ja osalliseksi heidän elämäänsä koskevissa tärkeissä asioissa. Myöskään oikeussuoja ei ole riittävä.

Perusteellisten selvitysten perusteella hankintalaki yksin ei ole se laki, joka mahdollistaisi vammaispalvelujen järjestämisen inhimillisesti kestävällä tavalla. Hankintalaki ei ole pääasiallinen keino ratkaista vammaispalvelukysymyksiä. Ratkaisuja tulee hakea ensisijaisesti vammaispalvelua koskevien sisältölakien, kuten vammaispalvelulakia uudistamalla. Myös kansalaisaloitteen tekijät ovat korostaneet näiden sisältölakien tärkeyttä. Heille on tärkeätä, että vammaisten oikeuksia ja elämän turvaa parannetaan mm. asumispalveluissa.

Eduskunnan talousvaliokunta on tänään sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon vahvasti nojaten esittänyt eduskunnan hyväksyttäväksi yksimielisesti seuraavat näkökulmat:

1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto nimittää asiantuntijaryhmän, jossa ovat mukana aloitteen tekijöiden ja vammaisjärjestöjen edustajat, arvioimaan ja valmistelemaan mahdollisimman pian tarvittavat säädösmuutokset, joiden avulla turvataan vammaisten henkilöiden osallisuus ja oikeussuojakeinot heitä koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi asiantuntijaryhmä selvittää sosiaali- ja terveyspalveluja ja hankintalainsäädäntöä sekä niihin liittyvää neuvontaa ja ohjeistusta koskevat muutostarpeet sosiaali- ja terveyspalvelujen, mukaan lukien kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen, hankintojen kehittämiseksi.

2. Eduskunta edellyttää, että vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta vahvistetaan osana asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelua.

3. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää ja varmistaa vammaispalvelujen tarjoamiseen, kuten toimitiloihin liittyvä lainsäädännön tarkoituksenmukaisuuden ja siihen liittyvän ratkaisu- ja valvontakäytännön yhtenäisyyden palvelujen käyttäjien yhdenvertaisuuden ja palveluntarjoajien tasavertaisten kilpailuedellytysten turvaamiseksi.

Tämä tärkeä kansalaisaloite kertoo, että tärkeästä oikeudenmukaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen tähtäävällä kansalaisaloitteella voi vaikuttaa. On pidettävä huolta, että vaalien jälkeen muodostettava hallitus ja uusi eduskunta hoitaisi lausumissa mainitut asiat kuntoon viivyttelemättä.