Kesätervehdys eduskunnasta

Tiedotteet

Hyvät ystävät,

Kulunut kevät 2020 jää muistiimme poikkeuksellisena koronakeväänä, jolloin Suomi käytännössä suljettiin. Maaliskuussa Suomessa julistettiin poikkeusolot ja aktivoitiin valmiuslaki käyttöön ensimmäistä kertaa Suomen historiassa. Tämä tiesi valtavasti lainsäädäntötyötä eduskunnalle, kun koulujen lähiopetus muutettiin etäopetukseksi, ravintolat ja rajat suljettiin sekä Uusimaa eristettiin. Hallituksen rajoituksia koskevat toimet ovat purreet ja koronan leviäminen on saatu lähes pysäytettyä. Tämä on vaatinut myös kansalaisilta pitkämielisyyttä, kun lähes itsestään selvinä pitämiämme perusoikeuksia on rajoitettu. Kiitos kuuluu ihan jokaiselle kuuliaiselle kansalaiselle, jotka ovat välttäneet lähikontakteja. Hallitus on myös valmistautunut mahdollista toista aaltoa varten, mutta toivotaan, että se jää rantautumatta Suomeen tai korkeintaan tulee hyvin lievänä. Johtamani perustuslakivaliokunta on ollut valmiuslainsäädännön säätämisen keskiössä. Kevään kuluessa se on 48:ssa kokouksessaan käsitellyt yhteensä 38 mietintöä ja lausuntoa. Eduskunnan ranking-listassa pidämme työmäärän osalta kärkisijaa.

Politiikkaan on mahtunut muutakin kuin koronaa. Vaaleissa lupasimme, että SDP:n päästessä hallitukseen toteutamme kolme keskeistä tavoitetta: sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, oppivelvollisuusiän pidentämisen ja hoitajamitoituksen. Ikääntyvät suomalaiset ansaitsevat vanheta turvallisesti ja ihmisarvoisella tavalla. Siksi eduskunnassa hyväksyttiin tällä viikolla vanhuspalveluihin sitova henkilöstömitoitus, joka astuu voimaan porrastetusti huhtikuuhun 2023 mennessä. Tämä lyhyt siirtymäaika on tärkeä, jotta kunnille varataan aika hankkia riittävästi hoitajia. Henkilöstömitoituksen myötä hoitolaitoksissa on oltava vähintään seitsemän hoitajaa kymmentä hoidettavaa kohden. Henkilöstömitoituksessa otetaan huomioon välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö. Välillistä työtä, kuten siivousta, pyykin pesua tai ruoanlaittoa, varten on varattava erillinen resurssi. Hoitajien on voitava keskittyä hoitotyöhön. Lisäksi vanhuspalvelulakiin lisätään säännös iäkkään henkilön palvelutarpeen selvittämisessä ja arvioinnissa käytettävästä kansallisesta yhteisestä seuranta- ja arviointijärjestelmästä (RAI). Laki vahvistaa iäkkäiden ihmisten perusoikeuksia ja yhdenvertaisuutta palveluiden saannissa.

Koronan varjossa on saatu myös hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta lausuntokierrokselle. On välttämätöntä, että palvelut siirtyvät kunnilta laajemmille harteille. Näin voimme tulevaisuudessa, väestön ikääntyessä, turvata sosiaali- ja terveyspalvelut kattavasti koko maassa. Tämä vahvistaa paitsi palveluiden saatavuutta myös laajemmin tasa-arvoa. Uusien sotemaakuntien on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta. Olen jäsenenä parlamentaarisessa työryhmässä, joka pohtii maakuntaverotuksen toteuttamista. Haemme ratkaisua, jossa voitaisiin säätää maakunnallisesta verotuksesta, mutta siten, ettei kokonaisveroaste nouse. Tämä työ kestää vuoden loppuun. Kolmas vaalitavoitteemme oppivelvollisuusiän pidentäminen on myös etenemässä ja odotamme esitystä eduskuntaan syksyllä.

Keväällä Lapin kuntien kiertäminen jäi rajoitusten takia vähäiseksi, mutta kesällä aktivoidun jälleen ja ehkäpä nähdään jo ennen lähestyvää puoluekokousta toreilla ja turuilla. Puoluekokous pidetään 22.-24.8. Tampereella. Lähdetään porukalla kannustamaan Sannaa puolueen uudeksi puheenjohtajaksi!

Kivaa kesää toivottaen,

Johanna