Terveiset eduskunnasta!

Eduskunnassa 24.6.2021

Kulunut kevät oli omalta osaltani tyystin erilainen kuin alunperin kuvittelin. Viime syksynä olin valmistautunut sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lakiesityksen läpiviemiseen eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Yllättävän käänteen vuoksi jouduinkin itse tekemisiin terveydenhuollon kanssa ihan konkreettisesti, enkä vain papereita pyörittämällä. Onneksi lähes 6 tuntia kestänyt leikkaus sujui hyvin, kasvain saatiin kokonaan poistettua ja se oli hyvälaatuinen, joten muita hoitoja ei tarvittu. Nyt olen palannut takaisin perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi ja työrupeaman jälkeen jään hyvillä mielin istuntotauolle 2.7.2021.

Tällä viikolla eduskunnassa tehtiin historiaa, kun vuodesta 2004 alkaen valmisteilla ollut sote-uudistus saatiin viimein maaliin. Nyt työ hyvinvointialueilla pääsee tosissaan käyntiin. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta vahvemmille hartioille hyvinvointialueille. Maakuntavaalit pidetään 23. päivänä tammikuuta 2022, jolloin päättäjät valitaan valtuustoihin. Uudistus pohjautuu yhteisistä verovaroista rahoitettaville julkisille palveluille, joita täydentävät yksityiset palvelut. Uudistuksen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen, saumattomat hoitoketjut eli ns. integraation toteuttaminen ja henkilöstön riittävyyden turvaaminen hoitoalalla.

Soten lisäksi myös muutakin on ehditty tehdä. Marinin hallituksen tavoitteena on parantaa vanhustenhoidon kokonaistilannetta ja ikääntyneiden elämänlaatua: kenenkään ei pidä joutua pelkäämään vanhenemista ja jokaisen on saatava tarvitsemansa hoito. Hallituskauden alussa vanhuspalveluiden uudistaminen jaettiin kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen osa oli 0,7 henkilöstömitoitus ja toinen osa on kotihoidon vahvistaminen. Nyt on jälkimmäisen esityksen käsittelyn aika.

Marinin hallitus vahvistaa kotihoitoa ja parantaa iäkkäiden ihmisten kotiin annettavia palveluita. Lakikokonaisuuden uudistamisen tavoitteena on, että jatkossa kotihoidon piirissä olevat vanhukset voivat elää kodissaan turvallisesti ja tarpeiden mukaiset kotiin annettavat palvelut taattaisiin lailla. Tämä tarkoittaa, että myös kotihoidon henkilöstön riittävyyttä vahvistetaan lakisääteisesti.

Hallituksen esityksen myötä nykyinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistetään kotihoidoksi ja tukipalvelut erotetaan omaksi palvelumuodokseen. Kotona asumisen ja tehostetun palveluasumisen väliin tarvitaan lisäksi monimuotoisia, joustavia ja yhteisöllisiä asumis- ja palvelukokonaisuuksia. Näin vahvistetaan ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä elämää sekä vastataan jokaisen yksilöllisiin tarpeisiin.

Myös pitkään toivottu vanhusasiainvaltuutetun virka on perustettu. Vanhusasiainvaltuutettu seuraa ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista yhteiskunnassa. Viime vuodet ovat osoittaneet viran tarpeellisuuden, muun muassa vanhusten palveluissa esiintyneiden laiminlyöntien vuoksi. Vanhusasianvaltuutetun tehtävä on puuttua epäkohtiin ja tehdä parannusehdotuksia ikäihmisten palveluihin. Ikäihmisten tarpeet asumisen ja palveluiden osalta tulee ottaa huomioon, kun kehitetään tulevia hyvinvointialueita ja kuntia.

Lopuksi vielä sananen kuntavaaleista. Gallupeissa meille povattiin kolmatta sijaa kokoomuksen ja perussuomalaisten jälkeen, mutta valtakunnallisesti tulimme hopealle kokoomuksen jälkeen. Lapissa SDP:lle erityisiä valonpilkkuja oli Kemi, jossa ensimmäistä kertaa sotien jälkeen SDP ohitti vasemmistoliiton ja nousi kaupunginvaltuuston suurimmaksi ryhmäksi. Eteenpäin mentiin myös Kemijärvellä, jossa kannatus nousi +2,4% ja saimme yhden lisäpaikan, Kittilässä, jossa kannatus nousi 1,2% ja saimme yhden lisäpaikan, Tervolassa, jossa saimme valtuustopaikan sekä Posiolla ja Inarissa, joissa kannatus nousi +0,7%. Utsjoella, Muoniossa ja Ylitorniolla säilytettiin asemat. Takapakkia puolestaan otimme Simossa ja Keminmaalla, jossa ei jatkossa ole SDP:n valtuutettua. Toivottavasti neljän vuoden päästä on toisin. Onnittelut kaikille valtuustoon valituille ja kiitokset kaikille ehdokkaille, tukiryhmille ja äänestäjille – ilman panostanne demokratia ei toimisi.

Lämmintä ja valoisaa juhannusta toivottaen

Johanna

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *