HYVINVOINTIALUEITA RAKENTAMAAN

Tänä kesänä eduskunnassa tehtiin historiaa, kun vuodesta 2004 alkaen valmisteilla ollut sote-uudistus saatiin vihdoin maaliin. Nyt työ hyvinvointialueilla pääsee tosissaan käyntiin. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut siirtyvät kunnilta vahvemmille hartioille hyvinvointialueille. Maakuntavaalit pidetään 23. päivänä tammikuuta, jolloin päättäjät valitaan valtuustoihin. Uudistus pohjautuu yhteisistä verovaroista rahoitettaville julkisille palveluille, joita täydentävät yksityiset palvelut.

Uudistuksen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen, saumattomat hoitoketjut eli ns. integraation toteuttaminen, henkilöstön riittävyyden turvaaminen hoitoalalla sekä ikäihmisten määrän kasvun nousuun valmistautuminen. Lappi lukeutui uudistuksen voittajiin niin rahoituksessa mitattuna kuin palveluiden turvaamisen kannalta. Länsi-Pohjassa erikoissairaanhoidon palvelut turvataan terveydenhuoltolain muutoksella.

Soten lisäksi myös muutakin on eduskunnassa ehditty tehdä. Marinin hallituksen tavoitteena on parantaa vanhustenhoidon kokonaistilannetta ja ikääntyneiden elämänlaatua: kenenkään ei pidä joutua pelkäämään vanhenemista ja jokaisen on saatava tarvitsemansa hoito. Hallituskauden alussa vanhuspalveluiden uudistaminen jaettiin kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen osa oli 0,7 henkilöstömitoitus ja toinen osa on kotihoidon vahvistaminen.

Henkilöstömitoitus nousee portaittain vuoteen 2023 mennessä ja nyt on kotiin vietävien palveluiden vahvistamisen aika. Lakikokonaisuuden uudistamisen tavoitteena on, että jatkossa kotihoidon piirissä olevat vanhukset voivat elää kodissaan turvallisesti ja tarpeiden mukaiset kotiin annettavat palvelut taattaisiin lailla. Tämä tarkoittaa, että myös kotihoidon henkilöstön riittävyyttä vahvistetaan lakisääteisesti.

Hallituksen esityksen myötä nykyinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistetään kotihoidoksi ja tukipalvelut erotetaan omaksi palvelumuodokseen. Kotona asumisen ja tehostetun palveluasumisen väliin tarvitaan lisäksi monimuotoisia, joustavia ja yhteisöllisiä asumis- ja palvelukokonaisuuksia. Näin vahvistetaan ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä elämää sekä vastataan jokaisen yksilöllisiin tarpeisiin.

Myös pitkään ja hartaasti toivottu valtakunnallinen vanhusasiainvaltuutetun virka on perustettu. Vanhusasiainvaltuutettu seuraa ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista yhteiskunnassa. Viime vuodet ovat osoittaneet viran tarpeellisuuden, muun muassa vanhusten palveluissa esiintyneiden laiminlyöntien vuoksi. Vanhusasianvaltuutetun tehtävä on puuttua epäkohtiin ja tehdä parannusehdotuksia ikäihmisten palveluihin. Ikäihmisten tarpeet asumisen ja palveluiden osalta tulee ottaa huomioon, kun kehitetään tulevia hyvinvointialueita ja kuntia.

Julkaistu Uusi Rovaniemi – lehdessä 1.9.2021.

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *