Vappupuhe Rovaniemellä Kansantalolla 1.5.2022

Puheet

Arvoisa juhlaväki,

hyvät suomalaiset,

hyvät ystävät ja toverit!

Olen valtavan iloinen siitä, että saan olla tänään työväenliikkeen ja ylioppilaiden juhlapäivänä puhumassa teille.

Vappuna juhlimme niin työväenliikettä kuin lähestyvää kesää, säässä kuin säässä. On valtavan hienoa päästä kokoontumaan kahden hyvin haastavan vuoden jälkeen kasvokkain. Tätä me olemme varmasti kaikki kaivanneet.

Tänään meillä on paljon syytä kokoontua yhdessä juhlimaan, mutta emme voi myöskään unohtaa Ukrainan ja sen kansan taistelua vapaudesta, demokratiasta ja elämästä. Venäjän raakalaismainen hyökkäys Ukrainaan on täysin tuomittava ja jotain sellaista, mitä emme osanneet odottaa todistavamme enää Euroopassa. Ne kauhut, joita on paljastunut Venäjän joukkojen valtaamilta alueilta ja kaikki hyökkäykset siviilikohteisiin ovat järkyttäviä rikkomuksia sodankäynnin sääntöjä vastaan. Näistä vastuussa olevat on saatava vastuuseen teoistaan.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut koko kansainväliseen tilanteeseen. Eurooppa ja muu länsi reagoi nopeasti ja yhtenäisesti vahvoilla pakotteilla, joilla pyritään Venäjän ja sen johdon eristämiseen ja pakottamaan sodankäynnin lopettamiseen.

Tilanteen tiivistämä Euroopan unioni on myös toiminut määrätietoisesti Ukrainan tukemiseksi taloudellisesti, aseellisesti ja humanitaarisesti. Ukrainalaiset pakolaiset on otettu vastaan avosylein. Myös Suomi teki historiallisen päätöksen avustaa Ukrainaa myös aseellisesti. Tulemme olemaan myös mukana Ukrainan uudelleen rakentamisessa, kun Ukraina voittaa sodan. Kuten pääministerikin on todennut sydämissämme he ovat jo voittaneet.

Hyvät ystävät

On täysin ymmärrettävää, että hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut paljon huolta myös täällä Suomessa, onhan meillä oma valitettava historiamme itänaapurimme kanssa. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että maahamme ei kohdistu tällä hetkellä suoraa sotilaallista uhkaa ja Suomi on valmistautunut erittäin hyvin kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin.

Hallituksemme on myös reagoinut nopeasti tilanteeseen. Ennätyksellisen nopeassa kehysriihessä hallitus päätti merkittävistä panostuksista tulevaisuuteen investoimalla maanpuolustukseen, rajaturvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen. Uudessa turvallisuustilanteessa jäivät puolueiden väliset erimielisyydet taakse ja yhteinen sävel löytyi helposti.

Venäjän hyökkäys ja siitä seurannut turvallisuusympäristön muutos on pakottanut Suomen ja puolueemme tarkastelemaan uudestaan ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjoja ja päätöksiämme. On selvää, että luottamus Venäjän johtoon on mennyt ja suhteemme maahan on muuttunut täysin.

Samoin eteemme on tullut pohdinta Suomen ja puolueen Nato-linjauksista. Olemme pitäneet auki mahdollisuuden hakea puolustusliiton jäsenyyttä tilanteen niin vaatiessa ja nyt meidän on pohdittava, onko tämä tilanne nyt käsillä. Kysymys ei ole helppo tai yksinkertainen, joten perusteellinen tietoon pohjautuva pohdinta ja kansalaiskeskustelu asiasta on tarpeen. Tätä pohdintaa ja keskustelua käymme nyt eduskunnassa hallituksen ajankohtaisselonteon pohjalta eri valiokunnissa kuullen asiantuntijoita. Meidän tulee valita se ratkaisu, joka takaa parhaiten suomalaisten turvallisuuden tulevaisuudessa.

Hyvät kuulijat

Kokoontuessamme tänne juhlimaan työväen liikettä ja historiaa, ei ajankohtaista työmarkkinatilannetta voi sivuuttaa. Käynnissä olevissa julkisen sektorin neuvotteluissa ei ratkota vain hoitoalan palkkoja, vaan palkoistaan neuvottelevat myös muut kunta-alan pienipalkkaiset työntekijät, kuten lastentarhanopettajat, opettajat, kirjastonhoitajat, teknisen alan ammattilaiset, keittäjät ja siivoojat. Vaikka julkisuudessa keskustelu on keskittynyt hoitajiin, on SDP:n mielestä tärkeää, että työehtosopimusneuvotteluissa muistetaan kaikki julkisen sektorin pienipalkkaiset työntekijät.

Pidemmällä aikavälillä tarvitaan kattava suunnitelma, jolla pienipalkkaisten, pääosin naisvaltaisten, alojen palkkoja voidaan parantaa suhteellisesti. Työllä on tultava toimeen ja siksi SDP onkin esittänyt palkkatasa-arvo-ohjelmaa, jonka avulla voidaan turvata palkkojen kehitys ja kuroa umpeen palkkakuilua.

Hyvät ystävät

Vaikka kuluneet muutamat vuodet ovat olleet haastavia niin pandemian kuin maailmanpoliittisen tilanteen johdosta, olemme saaneet tehtyä merkittäviä muutoksia jokaisen suomalaisen tulevaisuuden eteen.

Olemme vieneet loppusuoralle vuosikymmeniä keskusteluissa pyörineen soteuudistuksen, jota täälläkin parhaillaan valmistellaan, jotta hyvinvointialueet voivat aloittaa toimintansa kahdeksan kuukauden päästä vuoden vaihtuessa.

Olemme laajentaneet oppivelvollisuutta 18 ikävuoteen ja muuttaneet toisen asteen koulutuksen aidosti maksuttomaksi. Olemme rahoittaneet ammatillista koulutusta ja lisänneet aloituspaikkoja yhteensä 10 000 opiskelijalle korkeakoulutukseen.

Olemme toteuttaneet perhevapaauudistuksen ja pitäneet huolta siitä, että jokaisen lapsen oikeus saada hoivaa toteutuu. Perhevapaauudistuksen myötä vanhempainvapaapäivien määrä kasvaa ja vapaiden käytön joustavuus lisääntyy.

Hallitus on asettanut ympärivuorokautiseen hoivaan sitovan hoitajamitoituksen ja vahvistaneet kotiin vietäviä palveluja.

Olemme perustaneet vanhusasiavaltuutetun viran ja siten pyrkinyt varmistamaan, että jokaisessa ikäluokassa ihmisillä on mahdollisuus turvaan, tukeen ja onneen.

Olemme helpottaneet velkaantuneiden tilannetta siten, että jatkossa maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluttua siitä, kun velka on maksettu.

Olemme tukeneet kuljetusalaa energiakriisin keskellä 75 miljoonalla eurolla ja pyrkineet auttamaan kuljetusalan yrityksiä äärimmäisen haastavassa tilanteessa.

Nämä teot ovat vain muutamia mainintoja niistä sadoista parannuksista, joita me sitouduimme kolme vuotta sitten edistämään, kun saimme eduskuntavaaleissa vahvan luottamuksen suomalaisilta lähteä muodostamaan hallitusta. Tämä hallituskausi on ollut yllätyksellinen, haastava ja ollut täynnä käänteitä, joita kukaan meistä ei olisi osannut ennakoida. Siitä huolimatta olemme saaneet parannettua suomalaisten elinoloja ja pitää Suomen tulevaisuuden kirkkaana.

Me suuntaamme seuraavaksi katseet kohti eduskuntavaaleja, jotka lähestyvät hurjaa vauhtia. Me olemme tällä kaudella osoittaneet, että kykenemme johtamaan muutosta ja huolehtimaan suomalaisista ja nyt on aika kerätä tämä luottamus ensi eduskuntavaaleissa. Suomi on monessa asiassa mallimaa ja tarjoaa meille hyvän kodin, mutta hyvinvointivaltion kehittäminen ei pääty koskaan.

Meidän täytyy kuroa kasaan koronan aiheuttama hoitovelka, oppimisvaje, viimeistellä sosiaaliturvauudistus, huolehtia Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vakaudesta, ylläpitää huoltovarmuutta, kasvattaa energiaomavaraisuutta ja varmistaa että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus hyvään elämään. Siinä on työtä vielä monille vuosikymmenille, mutta me sosialidemokraatit olemme valmiita ottamaan haasteen vastaan.

Hyvät ystävät

Näiden merkillisten ja historiallisten vuosien jälkeen, meidän on nyt aika keskittyä siihen mikä meiltä on jäänyt vähiin siksi, että olemme halunneet pitää toisemme turvassa ja terveinä. On aika keskittyä läheisiin, yhdessäoloon ja kohtaamisiin ja siksi onkin ilo olla täällä tänään teidän kanssanne. Meidän täytyy varmistaa, että koronan ja eristäytymisen jälkeen, kukaan ei jää yksin ja putoa joukoistamme.

Hyvät ystävät, nautitaan vapusta valon ja lähestyvän kesän juhlana, yhdessä.

Hyvää vappua ystävät ja toverit!

Vappupuhe Rovaniemellä Kansantalolla 1.5.2022

kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä