Suomi koulutuksen kärkimaaksi

Reilun viiden kuukauden päässä olevia eduskuntavaaleja lähestytään poikkeuksellisen hallituskauden jälkeen epävarmassa maailmassa. Inflaation kiihtymisen, energian hinnan nousun sekä huolestuttavan maailmanpoliittisen tilanteen keskellä tietyt perusasiat, kuten koulut ja harrastukset, pyörivät onneksi tavallisella radallaan. Yksi asia onkin varmaa myös tulevaisuudessa: Muutosten keskellä tärkein valttimme on osaaminen ja koulutus.

Tällä vaalikaudella olemme tehneet paljon päätöksiä, joilla parannamme lasten ja nuorten elämää Suomessa. Olemme palauttaneet jokaisen lapsen oikeuden laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, pienentäneet ryhmäkokoja, laajentaneet oppivelvollisuutta ja toteuttaneet jatkuvan oppimisen uudistuksen. Samalla olemme lisänneet koulutuksen rahoitusta kaikilla koulutusasteilla. Oppivelvollisuuden laajennus on pitkällä aikavälillä työllisyyttä parantava rakenteellinen uudistus, joka on yksi Marinin hallituksen merkittävimmistä saavutuksista.

Haluamme palauttaa Suomen koulutuksen kärkimaaksi. Kun panostamme koulutukseen ja osaamiseen, rakennamme Suomea, jossa jokaisesta lapsesta ja nuoresta voi tulla mitä vain. On ikävä tosiasia, että peruskoulumme ei ole enää maailman ykkönen. Oppimiserot ovat kasvaneet alueellisesti. Poikien pärjääminen kouluissamme on heikentynyt merkittävästi. Raportit kertovat, että kaikki peruskoulun päättävät eivät osaa riittävällä tavalla lukea ja kirjoittaa pärjätäkseen toisen asteen koulutuksessa tai työelämässä. Nämä tiedot ovat pysäyttäviä. Jokaisen lapsen ja nuoren on saatava peruskoulusta riittävä osaaminen ja taidot pärjätäkseen. Tämän tulisi olla itsestäänselvyys, mutta tällä hetkellä se ei sitä ole. Myös koronapandemia on aiheuttanut osaamis- ja hyvinvointivelkaa kouluihin. Erityisesti ne oppilaat, joiden perheillä ei ole ollut mahdollisuutta tukea koulunkäyntiä ja hyvinvointia, ovat kärsineet.  

SDP:n kolme peruskoulun parantamiseen liittyvää tavoitetta tulevalle vaalikaudelle:
  
1. SDP haluaa vahvemman peruskoulun. Haluamme käynnistää ensi vaalikaudella perusopetuslain parlamentaarisen kokonaisuudistuksen ja päivittää opetussuunnitelmatyönjatkona oppivelvollisuuden uudistamiselle. On varmistettava, että peruskoulutuksen sisällöt vastaavat tämän päivän tarpeita ja vahvistavat perustaitojen oppimista. Ja on varmistettava, että koulujen resurssit ovat riittävät, jotta jokaisessa koulussa, jokaisessa luokassa voidaan keskittyä niihin perusasioihin, joita jokainen lapsi ja nuori tulevaisuudessa tarvitsee: lukemiseen, kirjoittamiseen ja laskemiseen.

Tavoitteena on, että kaikissa kouluissa ympäri Suomen on mahdollisuus laadukkaaseen opetukseen ja perustaitojen oppimiseen. Sekä alueelliset että koulukohtaiset erot koulutuksen laadussa ja myös määrässä vaikuttavat jo liian paljon oppimistuloksiin. Tällä hallituskaudella aloitettua työtä perusopetuksen laadun, tasa-arvon ja oppimistulosten parantamiseksi tulee jatkaa lähikouluperiaatetta vahvistaen. 

2. SDP tavoittelee esiopetuksen laajentamista kaksivuotiseksi. Nyt käynnissä olevat kokeilut kaksivuotisesta esiopetuksesta ovat olleet lupaavia. Kaksivuotisella esiopetuksella voimme vahvistaa lasten oppimismahdollisuuksia ja luoda yhdenvertaiset edellytykset onnistuneelle koulupolulle. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on yhteys tulevaan oppimiseen ja koulumenestykseen. Kaksivuotisella esiopetuksella on mahdollista tasata lasten välisiä taitoeroja aiempaa varhaisemmassa vaiheessa, kuitenkin huomioiden sen, että lapsen tärkein työ on leikkiminen. Esiopetus on maksutonta, joten se pienentäisi myös perheiden varhaiskasvatusmaksuja. 
  

3. Haluamme uudistaa oppimisen tuen kattamaan saumattomasti koko koulupolun varhaiskasvatuksesta aina korkeakoulutukseen asti. Tämä tarkoittaa muun muassa panostuksia erityisopettajien, psykologien ja koulukuraattorien työhön. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus saada tarvitsemaansa tukea opinnoissaan. Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen ja oikea-aikainen tuki läpi koulupolun ovat tärkeää perustaitojen oppimiseksi ja jatko-opintojen mahdollistamiseksi. Ainoastaan riittävän pienissä ryhmissä on opettajan mahdollista havaita oppilaan tuen tarve ja saada hänelle tukea oppimiseensa.

Koulutuspolitiikassa jos missä korostuu pitkäjänteisyys nähdä tulevaisuuteen ja rohkeus uudistaa sitä, mikä on vanhentunut. SDP on valmis jatkamaan työtä.

Johanna Ojala-Niemelä
kansanedustaja (sd.)

Kirjoitus on julkaistu Uusi Rovaniemi -lehdessä 19.10.2022.

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *