Eduskuntavaalit 2023

1. TERVEYDESTÄ JA HYVINVOINNISTA EI SAA TEHDÄ KAUPPATAVARAA

• Hoitotakuulain toteuttaminen – viikossa hoito –
edellyttää lääkäreiden ja hoitajien määrän
lisäämistä. Myös ostopalveluita voidaan hallitusti
käyttää.
• Terveydenhuollon maksuja ja lääkkeiden
omavastuita tulee alentaa. Tavoitteena on
maksuton perusterveydenhuolto.
• Vanhustenhuolto ja vammaisten palvelut
tarvitsevat lisää voimavaroja ja henkilöstöä.

2. JOKAISELLA ON OIKEUS TURVATTUUN JA TURVALLISEEN LAPSUUTEEN

• Koulutuksen kunnianpalautusta jatkettava.
Nyt on syytä jatkaa hyvää työtä koulutuksen
kehittämiseksi.
• Tarvitsemme lisää pysyvää perusrahoitusta
varmistamaan kasvatus- ja koulutuspalveluiden
laadun sekä mahdollisuuden tehdä tutkimusta.
• Oppimisen tuki on oltava jokaisen lapsen ja nuoren
saatavilla silloin, kun tuen tarve ilmenee varhaiskasvatuksesta
korkea-asteelle saakka.
• Päiväkotien ryhmäkokoja on pienennettävä ja
koulutetun henkilökunnan määrää lisättävä, jotta
laadukas varhaiskasvatus toteutuu.

3. ELINKEINO JA HYVÄ TYÖLLISYYS

• Kaivos-, metalli- ja metsäteollisuus kasvun
kärjeksi. Matkailusta Lapin valttikortti.
Uusiutuvien luonnonvarojen kestävästä
käytöstä pontta aluetalouteen.
• Liikenteen pullonkaulat purettava. VT 21 hanketta
jatkettava välillä Palojoensuu-Kilpisjärvi. Suomen
merkittävin tieyhteys VT 4 saatava kuntoon
läpi Suomen. Tienkäyttömaksut ulkomaiselle
rekkaliikenteelle otettava käyttöön Suomessa.
• Maanteiden lisäksi myös merenkulun, lentoliikenteen
ja rautateiden yhteyksiä parannettava.
Kemi-Tornion lentoliikenteen jatkuvuus on
varmistettava. Kolari-rataväli on sähköistettävä.