Tiedotearkisto

Lapin kansanedustajat kysyvät Kemin väylänsyvennyshankkeen etenemisestä

Tiedote  2.6.2017 Vapaa julkaistavaksi   Lapin kansanedustajat ovat tänään jättäneet yhteisen kirjallisen kysymyksen, jossa he tiedustelevat Kemin väylänsyvennyshankkeen aikataulusta ja rahoituksesta vastuuministeriltä.   –          Lapin kansaedustajilla on yhteinen huoli Lapin teollisuuden ja yritysten toimintaedellytyksistä. Lapissa yritykset toimivat monesti takamatkalta, koska…
Lue lisää

SDP sai keskeiset tavoitteensa mukaan eduskunnan talousvaliokunnan energia- ja ilmastostrategiamietintöön

Talousvaliokunnan sd-ryhmä pitää talousvaliokunnan mietintöä valtioneuvoston kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 kattavana ja perusteellisesti laadittuna. Valiokunta hyväksyi mietinnön laajalla rintamalla vihreitä lukuun ottamatta. Mietintö täydentää monelta osin hallituksen selonteossa vähälle huomiolle jääneitä keskeisiä energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita. Mietinnön linjaukset…
Lue lisää

SDP:n Ojala-Niemelä: Laadukkaat palvelut takaavat vanhusten osallisuuden

    Tiedote. Julkaistu: 31.03.2017 klo 15:04 SDP Tiedotus – Ihminen ei ikääntyessään muutu aktiivisesta kansalaisesta vain passiiviseksi palvelujen vastaanottajaksi. Myös ikäihmiset haluavat toimia yhteiskunnan osana ja aktiivisina omiin asioihinsa vaikuttajina niin kauan kuin voimia riittää. Osallisuutta tukevat hyvät palvelut,…
Lue lisää

Tenon kalastussopimus hyväksytään ilman paikallisten tukea

Tiedote 22.3.2017   Eduskunta äänesti tänään maa-ja metsätalousvaliokunnan mietinnöstä Tenon kalastussopimukseen liittyen. Lapin kansanedustajat Johanna Ojala-Niemelä ja Markus Mustajärvi paheksuvat sopimuksen hyväksymistä vastoin paikallisten mielipidettä. Muut Lapin kansanedustajat puolsivat sopimusta tai olivat poissa kiusallisesta äänestyksestä.   –         Sopimuksen hyväksyminen on ongelmallista niin…
Lue lisää

Lakivaliokunnan demarit: Rikoslain rangaistusasteikkoa salakatselusta ja -kuuntelusta päivitettävä

  Tiedote 2.3.2017 Vapaa julkaistavaksi Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän lakivaliokunnan jäsenet Sanna Marin, Johanna Ojala-Niemelä ja Suna Kymäläinen vaativat rikoslain rangaistusasteikkoa salakatselusta ja -kuuntelusta päivitettäväksi. Kansanedustajat ovat jättäneet asiasta tänään kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Rangaistusasteikon päivittäminen on noussut ajankohtaiseksi muun muassa Axl Smithin…
Lue lisää

Käräjäoikeuksien vähentäminen vaarantaa kansalaisten oikeusturvan

Käräjäoikeuksien vähentäminen vaarantaa kansalaisten oikeusturvan Tiedote. Julkaistu: 26.01.2017 klo 17:38 SDP Tiedotus SDP kansanedustaja, varatuomari Johanna Ojala-Niemelä on syvästi huolissaan hallituksen suunnitelmasta vähentää käräjäoikeuksien määrää 27 :stä 20:een. – Olen tyrmistynyt hallituksen suunnitelmista nitistää Lapista Kemin käräjäoikeus ja jättää Lappiin vain yksi…
Lue lisää

Ojala-Niemelä: Veronpalautusten ulosotto toimii epäoikeudenmukaisesti

Tiedote 28.11.2016 SDP:n kansanedustaja, lakivaliokunnan jäsen Johanna Ojala-Niemelä arvostelee vallitsevaa käytäntöä koskien veronpalautusten ulosmittausta. Vuoden 2016 veronpalautukset maksetaan huomenna 29.11.2016. – Palkkatuloa ulosmitattaessa voidaan pääsääntöisesti ulosmitata noin yksi kolmasosa, ja loput jäävät velalliselle. Kuitenkin liian korkealla ennakonpidätysprosentilla pidätetystä palkkatulosta muodostuva…
Lue lisää

Terrafamen kaivostoiminnan jatkaminen perusteltua – kysymys 1 500 työpaikasta

Tiedote 11.11.2016 Julkaisuvapaa heti   Terrafamen kaivostoiminnan jatkaminen perusteltua – kysymys 1 500 työpaikasta   Eduskunnan talousvaliokunnan sosialidemokraattien mukaan Terrafamen kaivostoiminnan jatkaminen on perusteltua. Hallitus käsitteli asiaa tänään talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, jonka näkemys oli, että kaivoksen toimintaa ei ole perusteltua ajaa vuoden…
Lue lisää

Talousvaliokunnan demarit: Hallituksen hankintalakiesityksen muuttamiseksi vankat perusteet

Tiedote 11.10.2016 Julkaisuvapaa heti Talousvaliokunnan demarit: Hallituksen hankintalakiesityksen muuttamiseksi vankat perusteet Eduskunnan talousvaliokunnan sd-kansanedustajat arvostelevat hallituksen esitystä hankintalainsäädännön uudistukseksi. Demariedustajien mukaan esitys ei ohjaa riittävän vahvasti hankintojen tekijöitä huomioimaan hankinnoissaan laadullisia tai ympäristö- ja sosiaalisia näkökulmia, kuten paikallisia työllisyysvaikutuksia. Julkinen…
Lue lisää

Talousvaliokunnan demariryhmä vaatii lisää kasvupanostuksia ja viennin pohjan laajentamista

Tiedote 21.9.2016 Julkaisuvapaa heti   Eduskunnan talousvaliokunnan demariryhmän mukaan Suomen elinkeinopolitiikan kärjiksi tulisi ottaa viennin pohjan laajentaminen ja kasvupanostukset. Eduskunta käsittelee tällä viikolla valtion ensi vuoden talousarviota.   Taloudessa alkaa pikkuhiljaa näkyä valopilkkuja. Turun ja Rauman telakoille on tulossa suuria…
Lue lisää